Mặc trang phục lịch sự

Hướng dẫn ghi nơi cấp CCCD

Khi làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cần mặc trang phục lịch sự

Thủ tục cấp thẻ căn cước công dân là từ thứ hai đến thứ sáu
nơi cấp căn cước công dân Blog TopCV