Thực tập sinh Data Analyst là gì?

thuc-tap-sinh-cntt

Thực tập sinh Data Analyst là gì?

Thực tập sinh Devops Engineer làm gì?
Thực tập sinh CNTT Helpdesk là gì?