Thực tập sinh Devops Engineer làm gì?

thuc-tap-sinh-cntt

Thực tập sinh Devops Engineer làm gì?

Vị trí thực tập sinh Devops Engineer là gì?
Thực tập sinh Data Analyst là gì?