Nên phân chia mục tiêu nghề nghiệp theo ngắn hạn và dài hạn

Mục tiêu nghề nghiệp nên phù hợp với kỹ năng, kinh nghiệm của bạn

Nên phân chia mục tiêu nghề nghiệp theo ngắn hạn và dài hạn

Nên kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp của nội dung mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng
CV kiểm toán bằng tiếng Anh đang được nhiều doanh nghiệp yêu cầu