CV kiểm toán bằng tiếng Anh đang được nhiều doanh nghiệp yêu cầu

Mục tiêu nghề nghiệp nên phù hợp với kỹ năng, kinh nghiệm của bạn

CV kiểm toán bằng tiếng Anh đang được nhiều doanh nghiệp yêu cầu

Nên phân chia mục tiêu nghề nghiệp theo ngắn hạn và dài hạn
Mục tiêu nghề nghiệp cho người có kinh nghiệm nên nhấn mạnh đến sự thăng tiến