bận rộn với công việc

sai vặt nơi công sở

Hãy từ chối khi bạn đang quá bận rộn với công việc

làm sao để từ chối sếp sai vặt
giúp đỡ đồng nghiệp