Chuyên môn và kỹ thuật là điều kiện cần thiết để trở thành nghề kỹ sư tư vấn

kỹ sư tư vấn giám sát

Chuyên môn và kỹ thuật là điều kiện cần thiết để trở thành nghề kỹ sư tư vấn

Asian Chinese architects using blueprint at construction site
tu-van-giam-sat.1