Nghề phiên dịch viên cần những kỹ năng gì?

kỹ năng nghề phiên dịch

Nghề phiên dịch viên cần những kỹ năng gì?

Phiên dịch viên là ngành gì?
Phiên dịch viên là nghề cần nhiều kiến thức và kỹ năng mềm