Nghề phiên dịch viên cần những kỹ năng gì?

kỹ năng nghề phiên dịch

Nghề phiên dịch viên cần những kỹ năng gì?

Phiên dịch viên là ngành gì?
ky-nang-nghe-phien-dich.3