Khấu hao là gì

Khấu hao là gì?

image-10
Khấu hao giúp định giá giá trị còn lại của tài sản