Kỹ năng hợp tác sẽ giúp quá trình làm việc được suôn sẻ hơn

Kỹ năng hợp tác sẽ giúp quá trình làm việc được suôn sẻ hơn

Quản lý xung đột sẽ giúp giải quyết vấn đề một cách linh hoạt
Thuyết phục và đàm phán là nhóm kỹ năng quan trọng trong interpersonal skills