Trong môi trường làm việc, bạn cần có kỹ năng giao tiếp bằng văn bản

Trong môi trường làm việc, bạn cần có kỹ năng giao tiếp bằng văn bản

Kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ thể hiện qua việc sử dụng cử chỉ, ngôn ngữ cơ thể