Hội thảo Bí quyết quản trị hiệu suất Doanh nghiệp và Nhân viên tiếp tục thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tiếp sau điểm đến đầu tiên là Hà Nội, Hội thảo Bí quyết quản trị hiệu suất Doanh nghiệp và Nhân viên tiếp tuc diễn ra tại Thành phố mang tên Bác. Chương trình với sự tham gia của diễn giả – chuyên gia nhân sư Phan Huy Nam dưới sự tổ chức của Tophr, TopCV cùng SSKPI hân hạnh đồng hành

hội-thảo-bi-quyết-quản-trị-hiệu-suất-doanh-nghiệp-va-nhan-vien-tiếp-tục-thanh-cong-tại-thanh-phố-hồ-chi-minh

Hội thảo chuyên môn “Bí quyết quản trị hiệu suất Doanh nghiệp & Nhân viên” chiều 22/12 tại iTechBlack, 10&11Floor, Hồ Chí Minh đã diễn ra thành công với sự quy tụ của gần 100 CEO và các lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Tại buổi hội thảo, chuyên gia tư vấn vận hành Phan Huy Nam nhấn mạnh: “Như một cỗ máy, doanh nghiệp chỉ hoạt động hiệu quả khi được thiết kế tối ưu (phần cứng), quản trị vận hành tốt (phần mềm), năng lực & động lực đảm bảo (năng lượng)”. Và để tổ chức một bộ máy hoạt động hiệu quả với hiệu suất cao nhất, trước hết các nhà quản trị nhân sự phải nắm được 4 yếu tố tác động đến hiệu suất, bao gồm: chức năng (function), năng lực (ability), động lực (motivation) và môi trường (enviroment). Đó cũng chính là 4 vấn đề chính được thảo luận trong sự kiện.

Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của sự kiện qua một vài hình ảnh dưới đây.

Hội thảo chuyên môn "Bí quyết quản trị hiệu suất Doanh nghiệp & Nhân viên" chiều 22/12 tại iTechBlack, 10&11Floor, Hồ Chí Minh đã diễn ra thành công với sự quy tụ của gần 100 CEO và các lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Tại buổi hội thảo, chuyên gia tư vấn vận hành Phan Huy Nam nhấn mạnh: “Như một cỗ máy, doanh nghiệp chỉ hoạt động hiệu quả khi được thiết kế tối ưu (phần cứng), quản trị vận hành tốt (phần mềm), năng lực & động lực đảm bảo (năng lượng)”. Và để tổ chức một bộ máy hoạt động hiệu quả với hiệu suất cao nhất, trước hết các nhà quản trị nhân sự phải nắm được 4 yếu tố tác động đến hiệu suất, bao gồm: chức năng (function), năng lực (ability), động lực (motivation) và môi trường (enviroment). Đó cũng chính là 4 vấn đề chính được thảo luận trong sự kiện. Thông qua sự chia sẻ của chuyên gia và khách mời tham dự, các giải pháp nâng cao hiệu suất làm việc cho nhân viên trong những năm tới đây đã được vạch ra rõ ràng, cùng với đó là những thách thức không hề nhỏ dành cho các nhà quản trị doanh nghiệp. Ban tổ chức chúng tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất cả những khách hàng đối tác, doanh nghiệp và anh/chị phóng viên đã đến tham dự sự kiện. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của sự kiện qua một vài hình ảnh dưới đây.-06
Hội thảo chuyên môn "Bí quyết quản trị hiệu suất Doanh nghiệp & Nhân viên" chiều 22/12 tại iTechBlack, 10&11Floor, Hồ Chí Minh đã diễn ra thành công với sự quy tụ của gần 100 CEO và các lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Tại buổi hội thảo, chuyên gia tư vấn vận hành Phan Huy Nam nhấn mạnh: “Như một cỗ máy, doanh nghiệp chỉ hoạt động hiệu quả khi được thiết kế tối ưu (phần cứng), quản trị vận hành tốt (phần mềm), năng lực & động lực đảm bảo (năng lượng)”. Và để tổ chức một bộ máy hoạt động hiệu quả với hiệu suất cao nhất, trước hết các nhà quản trị nhân sự phải nắm được 4 yếu tố tác động đến hiệu suất, bao gồm: chức năng (function), năng lực (ability), động lực (motivation) và môi trường (enviroment). Đó cũng chính là 4 vấn đề chính được thảo luận trong sự kiện. Thông qua sự chia sẻ của chuyên gia và khách mời tham dự, các giải pháp nâng cao hiệu suất làm việc cho nhân viên trong những năm tới đây đã được vạch ra rõ ràng, cùng với đó là những thách thức không hề nhỏ dành cho các nhà quản trị doanh nghiệp. Ban tổ chức chúng tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất cả những khách hàng đối tác, doanh nghiệp và anh/chị phóng viên đã đến tham dự sự kiện. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của sự kiện qua một vài hình ảnh dưới đây.-01
Diênc giả Phan Huy Nam chia sẻ cùng những người tham gia

Hội thảo chuyên môn "Bí quyết quản trị hiệu suất Doanh nghiệp & Nhân viên" chiều 22/12 tại iTechBlack, 10&11Floor, Hồ Chí Minh đã diễn ra thành công với sự quy tụ của gần 100 CEO và các lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Tại buổi hội thảo, chuyên gia tư vấn vận hành Phan Huy Nam nhấn mạnh: “Như một cỗ máy, doanh nghiệp chỉ hoạt động hiệu quả khi được thiết kế tối ưu (phần cứng), quản trị vận hành tốt (phần mềm), năng lực & động lực đảm bảo (năng lượng)”. Và để tổ chức một bộ máy hoạt động hiệu quả với hiệu suất cao nhất, trước hết các nhà quản trị nhân sự phải nắm được 4 yếu tố tác động đến hiệu suất, bao gồm: chức năng (function), năng lực (ability), động lực (motivation) và môi trường (enviroment). Đó cũng chính là 4 vấn đề chính được thảo luận trong sự kiện. Thông qua sự chia sẻ của chuyên gia và khách mời tham dự, các giải pháp nâng cao hiệu suất làm việc cho nhân viên trong những năm tới đây đã được vạch ra rõ ràng, cùng với đó là những thách thức không hề nhỏ dành cho các nhà quản trị doanh nghiệp. Ban tổ chức chúng tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất cả những khách hàng đối tác, doanh nghiệp và anh/chị phóng viên đã đến tham dự sự kiện. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của sự kiện qua một vài hình ảnh dưới đây.-02
Hội thảo chuyên môn "Bí quyết quản trị hiệu suất Doanh nghiệp & Nhân viên" chiều 22/12 tại iTechBlack, 10&11Floor, Hồ Chí Minh đã diễn ra thành công với sự quy tụ của gần 100 CEO và các lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Tại buổi hội thảo, chuyên gia tư vấn vận hành Phan Huy Nam nhấn mạnh: “Như một cỗ máy, doanh nghiệp chỉ hoạt động hiệu quả khi được thiết kế tối ưu (phần cứng), quản trị vận hành tốt (phần mềm), năng lực & động lực đảm bảo (năng lượng)”. Và để tổ chức một bộ máy hoạt động hiệu quả với hiệu suất cao nhất, trước hết các nhà quản trị nhân sự phải nắm được 4 yếu tố tác động đến hiệu suất, bao gồm: chức năng (function), năng lực (ability), động lực (motivation) và môi trường (enviroment). Đó cũng chính là 4 vấn đề chính được thảo luận trong sự kiện. Thông qua sự chia sẻ của chuyên gia và khách mời tham dự, các giải pháp nâng cao hiệu suất làm việc cho nhân viên trong những năm tới đây đã được vạch ra rõ ràng, cùng với đó là những thách thức không hề nhỏ dành cho các nhà quản trị doanh nghiệp. Ban tổ chức chúng tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất cả những khách hàng đối tác, doanh nghiệp và anh/chị phóng viên đã đến tham dự sự kiện. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của sự kiện qua một vài hình ảnh dưới đây.-03
Hội thảo chuyên môn "Bí quyết quản trị hiệu suất Doanh nghiệp & Nhân viên" chiều 22/12 tại iTechBlack, 10&11Floor, Hồ Chí Minh đã diễn ra thành công với sự quy tụ của gần 100 CEO và các lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Tại buổi hội thảo, chuyên gia tư vấn vận hành Phan Huy Nam nhấn mạnh: “Như một cỗ máy, doanh nghiệp chỉ hoạt động hiệu quả khi được thiết kế tối ưu (phần cứng), quản trị vận hành tốt (phần mềm), năng lực & động lực đảm bảo (năng lượng)”. Và để tổ chức một bộ máy hoạt động hiệu quả với hiệu suất cao nhất, trước hết các nhà quản trị nhân sự phải nắm được 4 yếu tố tác động đến hiệu suất, bao gồm: chức năng (function), năng lực (ability), động lực (motivation) và môi trường (enviroment). Đó cũng chính là 4 vấn đề chính được thảo luận trong sự kiện. Thông qua sự chia sẻ của chuyên gia và khách mời tham dự, các giải pháp nâng cao hiệu suất làm việc cho nhân viên trong những năm tới đây đã được vạch ra rõ ràng, cùng với đó là những thách thức không hề nhỏ dành cho các nhà quản trị doanh nghiệp. Ban tổ chức chúng tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất cả những khách hàng đối tác, doanh nghiệp và anh/chị phóng viên đã đến tham dự sự kiện. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của sự kiện qua một vài hình ảnh dưới đây.-04
Hội thảo chuyên môn "Bí quyết quản trị hiệu suất Doanh nghiệp & Nhân viên" chiều 22/12 tại iTechBlack, 10&11Floor, Hồ Chí Minh đã diễn ra thành công với sự quy tụ của gần 100 CEO và các lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Tại buổi hội thảo, chuyên gia tư vấn vận hành Phan Huy Nam nhấn mạnh: “Như một cỗ máy, doanh nghiệp chỉ hoạt động hiệu quả khi được thiết kế tối ưu (phần cứng), quản trị vận hành tốt (phần mềm), năng lực & động lực đảm bảo (năng lượng)”. Và để tổ chức một bộ máy hoạt động hiệu quả với hiệu suất cao nhất, trước hết các nhà quản trị nhân sự phải nắm được 4 yếu tố tác động đến hiệu suất, bao gồm: chức năng (function), năng lực (ability), động lực (motivation) và môi trường (enviroment). Đó cũng chính là 4 vấn đề chính được thảo luận trong sự kiện. Thông qua sự chia sẻ của chuyên gia và khách mời tham dự, các giải pháp nâng cao hiệu suất làm việc cho nhân viên trong những năm tới đây đã được vạch ra rõ ràng, cùng với đó là những thách thức không hề nhỏ dành cho các nhà quản trị doanh nghiệp. Ban tổ chức chúng tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất cả những khách hàng đối tác, doanh nghiệp và anh/chị phóng viên đã đến tham dự sự kiện. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của sự kiện qua một vài hình ảnh dưới đây.-05