GPA thấp, làm thế nào để có CV nổi bật?

Những tips hữu ích để có CV nổi bật kể cả khi bạn có GPA thấp.

3-buoc-giup-cai-thien-diem-so
pro_3 (1)