CV-cho-Des

CV xin việc cho Designer

Những yêu cầu ngầm của nhà tuyển dụng với CV xin việc cho Designer

Nội dung trong CV ngắn gọn, rõ ràng