Tránh sử dụng CV của designer là bản word màu sắc đen trắng

CV xin việc cho Designer

Tránh sử dụng CV của designer là bản word màu sắc đen trắng

CV xin việc cho designer cần đầy đủ các thông tin
Nội dung trong CV ngắn gọn, rõ ràng