người đàn ông khó gần

Người thuộc cung Ma Kết làm nghề gì hợp nhất?

Ma Kết đôi khi khá khó gần và không có thói quen chia sẻ với người khác

làm việc theo tư duy logic
ma kết và xử nữ