cong-viec-cua-nhan-vien-ban-hang-4

công việc của nhân viên bán hàng thumb
cong-viec-cua-nhan-vien-ban-hang-2
man and assistant at apparel clothes shopping