01.1hinh-anh-1

01.1chon-anh-cv-the-nao-de-trong-that-chuyen-nghiep1563867251
Có nên để hình trong cv? Để hình như thế nào cho ấn tượng?