Người cô độc hướng ngoại có khả năng lắng nghe, thấu hiểu người khác

Sự thích ứng của người cô độc hướng ngoại khá tốt

Người cô độc hướng ngoại có khả năng lắng nghe, thấu hiểu người khác

Sự thích ứng của người cô độc hướng ngoại khá tốt
Những công việc sáng tạo sẽ phù hợp với người cô độc hướng ngoại