Những công việc sáng tạo sẽ phù hợp với người cô độc hướng ngoại

Sự thích ứng của người cô độc hướng ngoại khá tốt

Những công việc sáng tạo sẽ phù hợp với người cô độc hướng ngoại

Người cô độc hướng ngoại có khả năng lắng nghe, thấu hiểu người khác
Bạn có thể cân bằng được yếu tố hướng ngoại và cô độc bằng nhiều cách