Chương trình máy tính thường được lưu trữ ở bộ nhớ của máy tính

Chương trình máy tính thường được lưu trữ ở bộ nhớ của máy tính

chuong-trinh-may-tinh-la-gi-1
Phần mềm máy tính là hệ thống tập hợp các chương trình máy tính