Tìm hiểu chương trình máy tính là gì?

Tìm hiểu chương trình máy tính là gì?

Chế độ tương tác trong chương trình máy tính phù hợp với viết và thử nghiệm từng câu lệnh