Tiêu đề email ứng tuyển viết thế nào cho đúng? Xem ngay hướng dẫn sau!

http://blog.topcv.vn/wp-content/uploads/2015/02/email_title.jpg
Viết tiêu đề email phù hợp

Dòng tiêu đề email (Subject Line) là một trong những phần quan trọng trong email của bạn gửi đi. Email bắt buộc phải bao gồm dòng tiêu đề này. Nếu bỏ trống thì email của bạn có thể đi vào Spam hoặc bị xóa và thể hiện sự không chuyên nghiệp của bạn.

Tham khảo mẫu CV chuyên nghiệp tại: https://www.topcv.vn/mau-cv

Một mẫu CV chuẩn của TopCV

Khi bạn ứng tuyển cho một ví trí, hãy chắc chắn bạn bao gồm vị trí bạn ứng tuyển ở dòng tiêu đề mail. Điều này giúp nhà tuyển dụng thấy rõ công việc bạn đang quan tâm. Khi bạn càng cụ thể về điều này thì email của bạn càng có cơ hội được xem cao hơn.

TIÊU ĐỀ EMAIL

Ví dụ về tiêu đề mail:

  • Ví trí trợ lý giám đốc
  • Nhân viên kế toán-Nguyễn Văn A
  • Ứng tuyển cho vị trí nhân viên bán hàng
  • Hỏi về công việc- Nguyễn Văn A

 ——————————————-

Tạo CV online Miễn Phí tại: http://www.topcv.vn/choose-template

>> Xem thêm: Nộp CV qua Email thế nào để không bị nhà tuyển dụng “ngó lơ”?

>> Xem thêm: Cách trả lời email phỏng vấn thông minh và ấn tượng

>> Xem thêm: Bộ hồ sơ xin việc qua email cần có những gì?