Bằng tốt nghiệp là hành trang để thực hiện nhiều ước mơ 

Điều kiện xếp loại tốt nghiệp THPT được nhiều phụ huynh học sinh quan tâm 

Bằng tốt nghiệp là hành trang để thực hiện nhiều ước mơ 

Đạt đủ các điều kiện theo quy định để được xét tốt nghiệp 
image