image

Điều kiện xếp loại tốt nghiệp THPT được nhiều phụ huynh học sinh quan tâm 
Bằng tốt nghiệp là hành trang để thực hiện nhiều ước mơ 
image-1