Bác sĩ không thi nội trú vẫn có thể đi làm

Có nhiều cách để bạn có thể tìm kiếm việc làm ngành Y

Bác sĩ không thi nội trú vẫn có thể đi làm

Kỳ thi bác sĩ nội trú sẽ diễn ra trong 90 phút
Bác sĩ nội trú sẽ không được hưởng lương