Bác sĩ nội trú sẽ không được hưởng lương

Có nhiều cách để bạn có thể tìm kiếm việc làm ngành Y

Bác sĩ nội trú sẽ không được hưởng lương

Bác sĩ không thi nội trú vẫn có thể đi làm
Học phí học bác sĩ nội trú thực tế sẽ phụ thuộc nhiều yếu tố