Các trường Y Dược hiện nay đều cung cấp chương trình bác sĩ nội trú

Có nhiều cách để bạn có thể tìm kiếm việc làm ngành Y

Các trường Y Dược hiện nay đều cung cấp chương trình bác sĩ nội trú

Học phí học bác sĩ nội trú thực tế sẽ phụ thuộc nhiều yếu tố
Điều kiện của cơ sở đào tạo bác sĩ nội trú phải đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Y Tế