3 chữ S phải có trong CV xin việc 2019

cv 2019

Hãy nghĩ CV xin việc 2019 như một câu chuyện bạn đang kể về trải nghiệm làm việc của mình.

Có thể bạn nghĩ rằng CV là thứ thể hiện một danh sách các công việc bạn từng làm. Tuy nhiên, bạn nên tiếp cận một cách hiệu quả hơn. Đó là hãy nghĩ bản sơ yếu lý lịch như một câu chuyện bạn đang kể về trải nghiệm của mình.

Giống như những câu chuyện hay khác; CV của bạn cũng cần phải có một vài cấu trúc cùng với lộ trình rõ ràng thể hiện mỗi giai đoạn trong sự nghiệp bạn gây dựng. Có 3 khía cạnh chứng minh trải nghiệm của bạn phát triển như thế nào. Đó là kỹ năng, quy mô và phạm vi. Tôi gọi ba khía cạnh này trong CV xin việc 2019 của bạn là “đường cong chữ S”.

Tham khảo mẫu CV xin việc 2019 chuyên nghiệp, chuẩn xác tại:
https://www.topcv.vn/mau-cv

cv xin việc 2019
Một mẫu CV có sẵn tại TopCV

Skills (Kỹ năng)

Bạn hãy thể hiện các kỹ năng của bản thân đã tăng như thế nào thông qua sự phát triển nghề nghiệp một cách ý nghĩa và hợp lý. Hầu hết các kỹ năng công việc quan trọng (như chiến lược và lập kế hoạch) được trau dồi khi mọi người đối mặt với các thử thách mới. Ví dụ bắt đầu từ không có gì hoặc gần như không có; sửa chữa đồ gì đó bị hỏng; hay chuyển từ công việc trợ lý (liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty) sang nhân viên phụ trách chính (liên quan đến hỗ trợ và các công việc chuyên ngành).

Scale (Quy mô)

Sự phát triển sự nghiệp của bạn cũng cần thể hiện quy mô lớn hơn. Điều này có nghĩa là công việc thể hiện sự tăng trưởng trong quy mô: ngân sách lớn hơn; dung lượng thị trường lớn hơn; quản lý nhiều người hơn; giám sát nhiều nhóm người trong công ty hơn.

Scope (Phạm vi)

Các công việc có phạm vi bề rộng lớn hơn như bổ sung thêm lĩnh vực kinh doanh mới; tăng mức độ nhận diện hay công việc có mức độ phức tạp cao hơn. Ngoài ra, sự phát triển trong nghề nghiệp không chỉ liên quan đến số người quản lý (quy mô) mà những thách thức và con người phải đối mặt cũng phức tạp hơn.

Thể hiện sự tiến bộ theo “đường cong chữ S” sẽ thu hút các nhà tuyển dụng và quản lý; những người muốn biết nhiều hơn về bạn. Đó chính là mục đích của một bản sơ yếu lý lịch; có tác dụng như một tấm thẻ thông hành. Vài trang giấy đó cùng với lời giới thiệu nồng nhiệt từ một người quen nào đó sẽ mở ra cho bạn cơ hội để kể thêm câu chuyện về bản thân: bạn là ai và những giá trị bạn mang lại.