xep-loai-suc-khoe-lam-viec-topcv

Xếp loại sức khỏe làm việc Kiến thức quan trọng với người lao động

Người lao động thuộc diện sức khỏe loại III, IV và V có thể làm những công việc mang tính chất nhẹ nhàng

xep-loai-suc-khoe-lam-viec-topcv
xep-loai-suc-khoe-lam-viec-topcv