xep-loai-suc-khoe-lam-viec-topcv

Xếp loại sức khỏe làm việc Kiến thức quan trọng với người lao động

Trong chỉ tiêu về mắt, thị lực của mắt bên phải đạt 10/10 và tổng thị lực hai mắt đạt 19/10

xep-loai-suc-khoe-lam-viec-topcv
xep-loai-suc-khoe-lam-viec-topcv