so-hai-noi-truoc-dam-dong

nói trước đám đông

nói trước đám đông

chuan-bi-truoc-khi-thuyet-trinh