Viết CV thế nào khi không có nhiều kinh nghiệm làm việc ? – topcv

http://blog.topcv.vn/wp-content/uploads/2014/11/Experience-.jpg