IMG_5046

CV khi chưa có nhiều kinh nghiệm

Bí quyết sắp xếp thông tin trong CV hiệu quả với từng đối tượng.

Viết CV khi chưa có nhiều kinh nghiệm -vtopcv
IMG_5055