Viết CV thế nào để chinh phục công cụ BOT tuyển dụng?

Viết CV thế nào để chinh phục công cụ BOT tuyển dụng?