Jeff Bezos – người sáng lập và CEO của Amazon

Jeff Bezos - người sáng lập và CEO của Amazon
Tim Cook