Tuổi trẻ nên chọn công việc làm tốt nhất hay làm việc mình thích mà không giỏi?

Tuổi trẻ nên chọn công việc làm tốt nhất hay làm việc mình thích mà không giỏi?