Người lao động tự ý nghỉ việc có được chốt sổ bảo hiểm không?

Người lao động tự ý nghỉ việc có được chốt sổ bảo hiểm không?

Người lao động tự ý nghỉ việc có được chốt sổ bảo hiểm không?

Bao-hiem-xa-hoi-la-gi