Thiet-ke-khong-ten-3-2

Người lao động tự ý nghỉ việc có được chốt sổ bảo hiểm không?
Bao-hiem-xa-hoi-la-gi