Tu-choi-thang-chuc-thong-minh-hay-ngoc-nghech

Việc từ chối thăng chức nên hay không?
Tu-choi-thang-chuc-khon-ngoan-hay-ngoc-nghech