Từ các chuyên gia: Có hay không nên ghi tuổi vào CV và một số lưu ý khác

Xem CV Online của nguyễn văn a