so sánh các sản phẩm

truyền thông là gì

Người tiêu dùng có thói quen so sánh các sản phẩm trước khi mua

hành vi mua sắm
tâm lý khi mua hàng