Ghi thêm điểm trung bình trong CV

Nếu mới ra trường bạn có thể ghi thêm điểm trung bình trong CV

Viết CV xin việc