Phụ nữ lớn tuổi có thể làm công việc trông trẻ

Hàng trăm ngàn người lao động rơi vào cảnh thất nghiệp

Giúp việc trông trẻ là công việc phù hợp với lao động nữ lớn tuổi

Người lao động lớn tuổi vẫn có thể trở thành đầu bếp
Hãy làm nổi bật kinh nghiệm khi đi xin việc