[Tiết lộ] Mô tả công việc kế toán trưởng chi tiết nhất

mo-ta-cong-viec-ke-toan-truong-1
[Tiết lộ] Mô tả công việc kế toán trưởng chi tiết nhất

Kế toán trưởng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công tác kế toán của một doanh nghiệp. Việc hiểu được tính chất công việc cũng như những tác vụ cần thiết thực hiện của vị trí kế toán trưởng sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá đúng năng lực của nhân viên. Đồng thời, nhân viên đảm nhiệm vị trí này cũng tránh được những sai lầm không đáng có khi thực hiện những tác vụ không nằm trong mô tả công việc. Vậy công việc kế toán trưởng bao gồm những gì? Cùng TopCV tìm hiểu mô tả công việc kế toán trưởng chi tiết nhất trong bài viết dưới đây!

Kế toán trưởng là gì?

mo-ta-cong-viec-ke-toan-truong-2
Kế toán trưởng là vị trí công việc đứng đầu bộ phận kế toán của một doanh nghiệp.

Trước khi tìm hiểu mô tả công việc kế toán trưởng; bạn cần nắm được khái niệm kế toán trưởng là gì? Kế toán trưởng là vị trí công việc đứng đầu bộ phận kế toán của một doanh nghiệp. Vị trí này đảm nhận nhiệm vụ quản lý, điều phối công việc của các kế toán viên và thực hiện tham mưu cho cấp lãnh đạo nhằm đưa ra định hướng chiến lược tài chính và kế toán phù hợp.

Một doanh nghiệp có vị trí kế toán trưởng hay không phụ thuộc rất nhiều vào quy mô; và điều kiện tài chính của doanh nghiệp đó. Đối với những doanh nghiệp, tập đoàn lớn có khối lượng công việc nhiều, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao cần có người đứng đầu bộ phận kế toán – kế toán trưởng điều hành công việc.

>> Xem thêm: CV Kế toán trưởng – Account manager

Mô tả công việc kế toán trưởng

Công việc của kế toán trưởng được chia làm hai tác vụ chính liên quan tới khả năng chuyên môn; kỹ năng quản lý của người kế toán trưởng. Cụ thể, mô tả công việc kế toán trưởng như sau:

Nhiệm vụ điều hành

 • Kế toán trưởng/Phụ trách Kế toán là người lãnh đạo của phòng, chịu trách nhiệm trước công ty (cơ quan; tổ chức; đơn vị) về tất cả hoạt động của phòng do mình phụ trách.
 • Tổ chức công tác quản lý và điều hành; thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực nghiệp vụ; thẩm quyền; chức năng; nhiệm vụ và trách nhiệm.
 • Có trách nhiệm quản lý chung; trông coi (kiểm soát) mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán. Kế toán trưởng phải nắm được toàn bộ tình hình tài chính của công ty để tham mưu cho giám đốc ra các quyết định về chính sách và kế hoạch tài chính của công ty.
 • Tổ chức công tác tài chính kế toán và bộ máy nhân sự theo yêu cầu đổi mới phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển của Công ty trong từng giai đoạn.
 • Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và giám sát toàn bộ công việc của Phòng. Từ đó, kịp thời giải quyết các vướng mắc khó khăn; đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ của phòng và mỗi thành viên đạt hiệu quả cao nhất; nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện công việc và năng lực làm việc của từng cán bộ nhân viên.
 • Báo cáo thường xuyên tình hình hoạt động của Phòng cho Giám Đốc Công ty; tiếp nhận, phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị của Giám Đốc.
 • Kế toán trưởng có trách nhiệm chủ trì các cuộc họp hội ý, định kỳ, Họp đột xuất để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác của phòng hoặc của từng cá nhân. Tham gia các cuộc họp giao ban của Cơ quan; họp chuyên đề có liên quan đến nhiệm vụ của Phòng; hoặc cần đến sự phối hợp, kiểm tra đào tạo kế toán cho nhân viên.
mo-ta-cong-viec-ke-toan-truong-3
Công việc của kế toán trưởng được chia làm hai tác vụ chính liên quan tới khả năng chuyên môn; kỹ năng quản lý của người kế toán trưởng.

Nhiệm vụ chuyên môn

Bên cạnh nhiệm vụ quản lý, công việc của kế toán trưởng còn yêu cầu họ thực hiện những phần công việc liên quan tới chuyên môn của mình. Cụ thể:

Công tác tài chính 

 • Trực tiếp tổ chức và giám sát quá trình lập ngân quỹ vốn. Vốn của các dự án đầu tư quan trọng được chi cho các kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh và Marketing…
 • Kế toán trưởng trực tiếp giám sát; theo dõi các nguồn vốn được tài trợ; quản lý khoản mục tiền mặt của công ty; quan hệ với các ngân hàng; các tổ chức tín dụng và các định chế tài chính khác. Mọi việc làm của kế toán trưởng nhằm bảo đảm cho công ty thực hiện được nghĩa vụ với các chủ đầu tư hoặc người nắm giữ cổ phiếu của công ty.
 • Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin; biểu đồ; xác định phương pháp; chỉ tiêu phân tích;… nhằm phân tích đánh giá hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
 • Kế toán trưởng tham gia đánh giá hiệu quả quản lý sử dụng vốn của công ty và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn.
 • Phân tích chi tiết từng khoản mục chi phí của Công ty, từ đó đề xuất các biện pháp tiết giảm chi phí hiệu quả
 • Kiểm tra, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tài chính đã xây dựng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám Đốc phân công.

>> Xem thêm: Kinh nghiệm xin việc kế toán thành công

Công tác kế toán

 • Tổ chức, thống kê phù hợp với tình trạng hoạt động của doanh nghiệp theo yêu cầu của từng giai đoạn, phù hợp với chủ trương chiến lược phát triển chung của doanh nghiệp
 • Chỉ đạo kiểm kê, đánh giá chính xác tài sản cố định; công cụ; tiền mặt; thành phẩm; hàng hóa; từ kết quả kiểm kê, đánh giá tình hình sử dụng và quản lý vốn cũng như phát hiện kịp thời các trường hợp làm sai nguyên tắc quản lý tài chính kế toán hoặc làm mất mát; gây hư hỏng; thiệt hại; đề ra các biện pháp xử lý và quản lý phù hợp.
 • Cải tiến và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán; bộ máy kế toán thống kê theo mẫu biểu thống nhất bảo đảm việc ghi chép, tính toán số liệu chính xác, trung thực, kịp thời; đầy đủ toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh trong toàn Công ty.
 • Tổ chức kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế của Công ty. Điều này nhằm bảo vệ cao nhất quyền lợi của Công ty.
 • Tổ chức đánh giá, phân tích tình hình hoạt động tài chính, kinh doanh của toàn công ty. Thông qua số liệu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh do các quy định tài chính không phù hợp để đẩy  mạnh phát triển kinh doanh.
 • Tổ chức lập kế hoạch, kiểm tra báo cáo; đánh giá công tác thực hiện kế hoạch chi phí công ty, các đơn vị phụ thuộc công ty hàng tháng, quý, năm. Tổ chức công tác phân tích việc thực hiện chi phí; đề ra các biện pháp tiết kiệm hợp lý trên cơ sở kết quả  phân tích và đánh giá.

Trên đây là mô tả công việc của kế toán trưởng với khái nhiệm của công việc này cũng như nhiệm vụ phải thực hiện được liệt kê một cách cơ bản nhất. Khi đảm nhận vị trí này trong thực tế, tuỳ theo loại hình và đặc thù của đơn vị công tác mà kế toán trưởng có thể phải thực hiện thêm hoặc giảm bớt một số công việc. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm việc kế toán trưởng với thu nhập hấp dẫn, đừng ngần ngại truy cập TopCV.

Truy cập TopCV để tìm kiếm cơ hội việc làm uy tín tới từ các công ty hàng đầu Việt Nam!