Thực tập sinh IT làm gì khi đi intern? IT intern có lương không?

thực tập sinh IT

Thực tập sinh IT làm gì khi đi intern? IT intern có lương không?

9