O11311

Thực tập sinh Designer là gì? Thu nhập có cao không?
Thực tập sinh Designer là gì? Thu nhập có cao không?
Graphic designer at work. Color samples.