1image_url-1533023800-1400×785-1

Thực tập sinh Designer là gì? Thu nhập có cao không?
Graphic designer at work. Color samples.