Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được đóng bởi cá nhân khi tham gia lao động, ký hợp đồng làm việc. Trong một vài trường hợp, phần thuế nộp cao hơn mức thuế cần phải nộp trong năm thì người lao động có thể yêu cầu hoàn phần thuế đóng dư. Để hiểu hơn về thủ tục hoàn thuế TNCN nhằm đảm bảo quyền lợi của bản thân, mời bạn cùng tham khảo bài viết bên dưới cùng TopCV.

Hoàn thuế TNCN được hiểu đơn giản có nghĩa là Nhà nước sẽ hoàn trả lại bạn một phần tiền thuế đã thu từ bạn (trong năm quyết toán), nếu bạn thuộc một trong các trường hợp có trong quy định của pháp luật. Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân đó là:

Theo quy định được nêu ở điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC, điều kiện được hoàn thuế TNCN gồm:

1- Các cá nhân đã có mã số thuế (MST) tại thời điểm đề nghị hoàn thuế thì mới được hoàn thuế TNCN.

2- Đối với cá nhân đã ủy quyền cho các tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

3- Đối với cá nhân không thuộc diện ủy quyền quyết toán thuế thì phải trực tiếp kê khai thu nhập với cơ quan thuế hoặc có thể nộp bù trừ vào kỳ kế tiếp.

*Các trường hợp được hoàn thuế TNCN:

  • Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp trong năm phát sinh thu nhập.
  • Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế.
  • Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tiền thuế TNCN được hoàn được tính theo công thức dưới đây:

Số tiền thuế TNCN nộp thừa = Số tiền thuế TNCN đã nộp (1) – Số thuế TNCN phải nộp theo quyết toán thuế (2)

Kết quả phép tính trên ra dương thì đó là số tiền thuế đã nộp thừa, còn nếu kết quả âm thì đó là số tiền thuế nộp thiếu.

>> Xem thêm: Công cụ tính thuế TNCN tự động và chính xác <<

Trong đó:

(1) Số tiền thuế TNCN đã nộp sẽ được xác định trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (đối với doanh nghiệp hoặc cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước theo mã số thuế của cá nhân người nộp thuế) hoặc chứng từ khấu trừ thuế TNCN (đối với cá nhân). Đối với các giấy tờ này khi bạn tự thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế thì có thể yêu cầu doanh nghiệp cung cấp cho bạn.

(2) Số thuế TNCN phải nộp theo quyết toán thuế = [(Tổng thu nhập chịu thuế – tổng các khoản giảm trừ)/ 12 tháng] x thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần x 12 tháng

– Tổng thu nhập chịu thuế: Là tổng thu nhập từ tiền lương tiền công mà cá nhân thực nhận từ 01/01 đến 31/12 năm quyết toán.

– Các khoản giảm trừ gồm có: Giảm trừ gia cảnh (bản thân + người phụ thuộc) + Các khoản bảo hiểm bắt buộc + Các khoản đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo,… (nếu có).

Trường hợp Doanh nghiệp được uỷ quyền

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ hoàn thuế quy định tại (khoản 1 Điều 53 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC) bao gồm:

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo (mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC). Tải tại đây.

Bản chụp các chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

Giấy ủy quyền quyết toán thuế của người yêu cầu (theo mẫu 02/UQ-QTT-TNCN). Tải tại đây.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ đầy đủ và nộp hồ sơ hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Bước 3: Trong thời hạn 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế và căn cứ hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế, thủ trưởng cơ quan thuế các cấp phải ra Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế gửi người nộp thuế theo quy định tại (điểm a khoản 3 Điều 58 Thông tư 156/2013/TT-BTC).

Trường hợp cá nhân tự quyết toán thuế TNCN

Bước 1: Bạn vào đăng nhập vào Trang Thuế điện tử, nhập MST, mã kiểm tra và nhấn Tiếp tục.

Sau đó, nhập mật khẩu và chọn Đăng nhập để truy cập vào trang Thuế điện tử.

Bước 2: Chọn vào mục Quyết toán thuế > Chọn Kê khai trực tuyến để tiến hành kê khai thuế.

Bước 3: Điền thông tin tờ khai trực tuyến

Sau khi hoàn thành các bước kê khai thông tin bạn tiếp tục nhấn Tiếp tục.

Bước 4: Bạn cần khai tờ khai quyết toán thuế:

Bước 5: Khi điền đầy đủ các thông tin, bạn cần kiểm tra lại toàn bộ thông tin thêm lần nữa và kéo xuống dưới tick chọn ô Tôi cam đoan số liệu đã khai và hồ sơ đính kèm là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai và hồ sơ đính kèm > Nếu có, nhấn chọn Thêm phụ lục để bổ sung các chứng từ liên quan (nếu có) > Chọn Hoàn thành kê khai.

Bước 6: Kiểm tra xem thông tin tờ khai có đúng hay chưa kéo xuống dưới và chọn Kết xuất XML. Tờ khai của bạn sẽ được lưu về máy. Sau đó, bạn chọn Nộp tờ khai.

Bước 7: Nhập mã kiểm tra và nhấn Tiếp tục. Nếu thông tin đúng và đầy đủ, hệ thống sẽ thông báo nộp thành công.

Bước 8: In tờ khai: Tờ khai sau khi đã kết xuất XML, hãy in tờ khai thành 2 bản.

Bước 9: Nộp tờ khai – Bạn đem tờ khai đã in ra kèm theo chứng từ khấu trừ thuế, giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD), nộp tại Bộ phận một cửa của Cơ quan thuế đã nộp tờ khai online.

Theo quy định của Luật quản lý thuế 78/2006/QH11, kể từ khi người nộp thuế đã nộp đầy đủ hồ sơ và thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình thì:

  • Thời gian hoàn thuế là 06 ngày: Đối với các trường hợp hồ sơ hoàn thuế thuộc đối tượng hoàn thuế trước kiểm tra sau.
  • Thời gian hoàn thuế là 40 ngày: Đối với các trường hợp hồ sơ hoàn thuế thuộc đối tượng kiểm tra trước hoàn thuế sau.
  • Thời gian hoàn thuế là 05 ngày: Đối với trường hợp hồ sơ hoàn thuế đã có xác nhận nộp thừa của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với trường hợp đã có xác nhận nộp thừa từ cơ quan thuế không thực hiện phân loại hồ sơ thuộc diện: Hoàn thuế trước, kiểm tra sau; kiểm tra trước, hoàn thuế sau, mà thông thường thì ngày cuối cùng trong thời gian giải quyết hoàn thuế TNCN, bạn sẽ nhận được khoản tiền này.

Một số lưu ý quan trọng mà bạn cần nắm khi làm thủ tục hoàn thuế TNCN. Theo Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 có quy định thì hạn chót nộp hồ sơ khai thuế TNCN như sau:

a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;
b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế”.

Đối với cá nhân khi kê khai quyết toán thuế TNCN cần điền đầy đủ các thông tin sau: Địa chỉ chính xác để liên hệ, số điện thoại, email, họ tên, mã số thuế,… Đối với hồ sơ hoàn thuế đề nghị ghi chính xác số tài khoản ngân hàng và mở tại ngân hàng – chi nhánh.

Trên đây là các bước và thủ tục mà bạn cần chuẩn bị nếu muốn hoàn thuế thu nhập cá nhân. Thời gian có hạn, nhanh tay chuẩn bị hồ sơ và hoàn tất các thủ tục để được hoàn lại tiền thuế thu nhập cá nhân còn lại nhé!

TopCV tổng hợp